Házirend

 1. A Jégcsarnokban közönségkorcsolyázási lehetőséget az alábbi időpontokban biztosítunk: szombat-vasárnap: 09:00-11:30, 15:00-17:30, 18:00-20:30 A fentiektől eltérő nyitva tartást a bejáratnál lévő hirdetőtáblán illetve a www.debrecenjegcsarnok.hu weboldalunkon tüntetjük fel. 
 2. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a pénztárban vásárolt bérlet minden megkezdett közönségkorcsolyázási alkalom esetén érvényesítésre kerül, függetlenül az adott közönségkorcsolyázási alkalom hosszától.
 3. A jégpálya csak érvényes, teljes árú jeggyel vagy bérlettel vehető igénybe, mely egyszeri belépésre jogosít.
 4. A Jégcsarnok területén és külső környezetében, továbbá a jégpályán mindennemű szándékos rongálás (beleértve a jég felületének rongálása is) anyagi felelősségre vonással jár.
 5. A Jégcsarnok területére görkorcsolyával belépni tilos!
 6. Az épületben tilos dohányozni, a dohányzás csak az arra külön kijelölt helyen (Jégcsarnok bejárata előtti rész) engedélyezett!
 7. A Jégcsarnokban korcsolyával közlekedni csak a gumiborítással ellátott helyeken lehet! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját kötelező megfizetni!
 8. A jégpályát mindenki csak saját felelősségére használhatja.
 9. A Jégcsarnok egész területén a rend fenntartása érdekében a biztonsági őr, a pályarendész és a szolgálatban lévő karbantartó (egyedi alkalmakkor rendezői gárda) jogosult intézkedésre.
 10. A Jégcsarnok területére behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A személyes tárgyak, értékek biztonságos őrzése érdekében javasoljuk a ruhatár igénybevételét.
 11. Jégre lépni cipőben, bármilyen csomaggal, bottal vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal szigorúan tilos!
 12. A jégpályán a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni, mások testi épségét veszélyeztetni, a kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni tilos! A menetirány az óramutató járásával ellentétes. 
 13. Közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területen csak az arra illetékesek tartózkodhatnak! (pl. oktatás, rendezvény)
 14. Korcsolyaoktatást csak a Jégcsarnokkal szerződésben álló vagy a szerződéses partner által delegált oktatók tarthatnak.
 15. Alkohol, tudati állapotot befolyásoló szer, gyógyszer hatása alatt álló személynek jégre lépni tilos!
 16. Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni az Porta helyiségében. Elsősegély doboz az Porta helyiségében található.
 17. A házirendben foglalt szabályok megsértése a Jégcsarnok területéről való kitiltást vonhatja maga után.
 18. A Jégcsarnokban csak az itt vásárolt ital fogyasztása megengedett. A biztonsági őrök felszólítása esetén mindenki köteles a táskáját bemutatni! 
 19. A jégpályán kesztyű használata kötelező! Gyermekek számára javasolt fejvédő sisak használata.
 20. A belépőjegy és a bérlet megvásárlásával a Jégcsarnok látogatói elfogadják, hogy a nyitvatartási idő alatt, valamint a Jégcsarnok rendezvényein kép-, és hangfelvételek készülhetnek, melyeken, mint látogatók feltűnhetnek. A felvételeken szereplő látogatóink semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.