Gördiszkó Házirend

1.   Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a betonpálya (a továbbiakban: pálya) kizárólag görkorcsolyával használható. Bármilyen más kerekes eszköz (gördeszka, roller, kerékpár, stb.) használata a pálya területén szigorúan tilos! A pályát rongáló bármilyen eszközzel a pályára menni tilos.

2.   A pályahasználat közben görkorcsolya viselése kötelező, minden további védőfelszerelés (védősisak, térdvédő, könyökvédő, stb.) ajánlott. A védőfelszerelés hiányából bekövetkező sérülésekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.   A Jégcsarnok területén és külső környezetében, továbbá a jégpályán mindennemű szándékos rongálás (beleértve a jég felületének rongálása is) anyagi felelősségre vonással jár.

4.   Az épületben tilos dohányozni, a dohányzás csak az arra külön kijelölt helyen (Jégcsarnok bejárata előtti rész) engedélyezett!

5.   A pályát mindenki csak saját felelősségére, képességeinek megfelelően és rendeltetésszerűen, saját és mások testi épségére való tekintettel használhatja . Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a pálya használata során bekövetkező sérülésekért, balesetekért.

6.   A görkorcsolya alkalmatlanságáért és a használt eszközök elégtelen minősége miatt bekövetkező balesetekért a pálya használója a felelős. A szabálytalan használatból eredő károkozásokért a pálya használója a felelős.

7.   A Jégcsarnok egész területén a rend fenntartása érdekében a biztonsági őr, a pályarendész és a szolgálatban lévő karbantartó (egyedi alkalmakkor rendezői gárda) jogosult intézkedésre.

8.   A Jégcsarnok területére behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A személyes tárgyak, értékek biztonságos őrzése érdekében javasoljuk a ruhatár igénybevételét.

9.   A pályára lépni cipőben, bármilyen csomaggal, bottal vagy egyéb balesetveszélyt okozó tárggyal szigorúan tilos!

10.   A pályán más elemeket, ugratókat vagy tárgyakat elhelyezni illetve használni tilos!

11.   Kérjük, mindenki ügyeljen a pálya és környezetének a tisztaságára, épségére! Kérjük fokozottan ügyeljenek a pálya felületének tisztaságra, valamint a pálya felületét ne szennyezzék be. A pályára tilos bevinni olyan tárgyakat, melyek a sportoláshoz közvetlenül nem szükségesek.

12.   A pályán a folyamatos görkorcsolyázást, haladást akadályozni, a kijelölt menetiránnyal szemben görkorcsolyázni tilos! A menetirány az óramutató járásával ellentétes.

13.   Alkohol, tudati állapotot befolyásoló szer, gyógyszer hatása alatt álló személynek jégre lépni tilos!

14.   Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni a Porta helyiségében. Elsősegély doboz a Porta helyiségében található.

15.   A Debreceni Jégcsarnok területén tartózkodó minden személyre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, a másik vendég tiszteletben tartása valamint a kulturált viselkedés.

16.   A nem megfelelő magatartás figyelmeztetést, valamint kitiltást von maga után!

17.   A házirendben foglalt szabályok megsértése a Jégcsarnok területéről való kitiltást vonhatja maga után.

18.   A Jégcsarnokban csak az itt vásárolt ital fogyasztása megengedett. A biztonsági őrök felszólítása esetén mindenki köteles a táskáját bemutatni!

19.   A belépéssel a Jégcsarnok látogatói elfogadják, hogy a nyitvatartási idő alatt, valamint a Jégcsarnok rendezvényein kép-, és videofelvételek készülhetnek. A kép- és videofelvételek kezelése a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően történik, az Üzemeltető belső szabályozása szerint.

20.   A Jégcsarnokba történő belépéssel a pálya használója elismeri, hogy a házirendet elolvasta, tudomásul vette, a szabályokhoz tartja magát.

21.   Kérjük látogatóinkat, hogy a házirend betartásával és betartatásával, valamint sportszerű magatartással segítsék elő a pálya eredményes üzemeltetését.


Valamennyi érdeklődőnek kellemes kikapcsolódást és tartalmas szórakozást kívánunk!

 

 

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

A Jégcsarnok üzemeltetője:


Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.


cím: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.


telefon: +36 30 378 9729


elektronikus elérhetőség: info@debrecenisportcentrum.hu


 Pontos helye: 4031 Debrecen Derék utca 33.


Központi segélyhívó: 112